Sahyadri Fort trek information by difficulty marathi

श्रेणीनुसार

 सोपी
अकलूजचा किल्लाअंमळनेरआंबोळगडअर्नाळा
औसाबहादरपूरबहादुरगडबल्लाळगड
बांद्रयाचा किल्लाबेलापूरचा किल्लाबेळगावचा किल्लाभगवंतगड
भांगसी गड (भांगसाई गड)भरतगडभवानगडभूपाळगड (बाणूर गड)
चाकणचा किल्लाकुलाबा किल्लादांडा किल्लादौलतमंगळ
देवगडचा किल्लाधारावी किल्लाधर्मापूरीधारूर
धोत्रीचा किल्ला (गढी)दुर्गाडी किल्लाडच वखार (वेंगुर्ला कोट)फत्तेगड / फतेदुर्ग
गाविलगडगोवा किल्लाइंदुरीचा किल्ला (गढी)काळाकिल्ला
केळवे किल्लाखारेपाटणखुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला)कोटकामते
लहुगडलोंझामाचणूरमढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला)
महादेवगडमाहीमचा किल्लामाहीम किल्ला (केळवेमाहीम)नगरचा किल्ला
नगरधननागलाबंदर किल्लानळदुर्गनारायणगड (आंबोली)
नरनाळानिवतीचा किल्लापन्हाळगडपरांडा किल्ला
पारोळापिलीवचा किल्लाप्रतापगडराजकोट
रेवदंडारिवा किल्लासामराजगडसर्जेकोट (रायगड)
सर्जेकोट (मालवण)शिवडीचा किल्लाशिरगावचा किल्लाशिवथरघळ
सिंधुदुर्गसायनचा किल्ला(शीव किल्ला)सुधागडतेरेखोलचा किल्ला
उदगीरवज्रगड(वसई)वसईविजयदुर्ग
वरळीचा किल्लायशवंतगड (रेडीचा किल्ला)

 कठीण
भीमाशंकरचंदेरीढाकचा बहिरीगोरखगड
कन्हेरगड(चाळीसगाव)केळवे पाणकोटकुलंगन्हावीगड
सांकशीचा किल्ला

 मध्यम
अचलाअहिवंतअजिंक्यताराआजोबागड
अंजनेरीअंतुरआसावाअशेरीगड
अवचितगडबाणकोटबारवाईभैरवगड (सातारा)
भामेरभंडारदुर्ग/भांडारदुर्गभास्करगड (बसगड)भवानीगड
भिवगड / भिमगडभुदरगडभूपतगडभूषणगड
बिरवाडीबितनगडचांभारगडचंदन वंदन
चंद्रगड(ढवळगड)चौल्हेरचावंडदातेगड
देहेरगड (भोरगड)डेरमाळदेवगिरी (दौलताबाद)धाकोबा
धोडपद्रोणागिरीदुंधा किल्लादुर्ग
गगनगडकिल्ले गाळणागंभीरगडगंधर्वगड
घनगडघारापुरीघोडबंदरचा किल्लाघोसाळगड
गोपाळगडगोवळकोटहडसरहनुमंतगड
हरगडवल्लभगड (हरगापूरचा किल्ला)हरिहरहरिश्चंद्रगड
हातगडइंद्राईईरशाळजंगली जयगड
जंजाळा (वैशागड)जंजिराजीवधनकलानिधीगड (कलानंदीगड)
काळदुर्गकळसूबाईकल्याणगड (नांदगिरी)कमळगड
कामणदुर्गकनकदुर्गकांचनकण्हेरगड
कंक्राळाकर्नाळाकात्राकावनई
केंजळगडखांदेरीकोहोजगडकोकणदिवा
कोळकेवाडी दूर्गकोंढवीकोरीगड (कोराईगड)कोर्लई
कुंजरगड (कोंबडगड)कुर्डुगड (विश्रामगड)लळिंगलोहगड
महिमानगडमहिमतगडमहिपालगडमहिपतगड
माहुलीमल्हारगड (सोनोरी)मंडणगडमानगड
मंगळगडमांगी - तुंगीमाणिकदूर्गमाणिकगड
मणिकपूंजमनोहर-मनसंतोष गडमार्कंड्यामिरगड (मिरा डोंगर / सोनगिर)
मोहनगडमोरागडमोरधनमृगगड
मुडागडमुल्हेरनाणेघाटनिमगिरी
पाबरगडपद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला)पद्मगड (मालवण)पालगड
पांडवगडपन्हाळेदुर्ग (पन्हाळघर किल्ला)पारगडपाटेश्वर
पट्टागडपेब (विकटगड)पेडकापेठ / कोथळीगड
पिसोळ किल्लाप्रबळगडपुरंदररायगड
रायकोटरायरेश्वरराजदेहेरराजधेर
राजगडराजमाचीरामगडरामसेज
रामटेकरांगणारांजणगिरीरसाळगड
रतनगडरत्नदुर्ग ( भगवतीचा किल्ला )रवळ्या - जवळ्यारोहीडा
सदाशिवगडसागरगड (खेडदूर्ग)सज्जनगडसाल्हेर
सालोटासामानगडसंतोषगडसप्तश्रुंगी
सरसगडसेगवा किल्लाशिवगडशिवनेरी
सिध्दगड ( मालवण )सिंहगडसोंडाईसोनगिर (धुळे)
सोनगिरी (कर्जत जवळ)सुमारगडसुरगडसुतोंडा (नायगावचा किल्ला)
सूवर्णदूर्गताहुलीटकमक गडतळगड
तांदुळवाडीथाळनेरतिकोनातोरणा
त्रिंबकगड (ब्रम्हगिरी)त्रिंगलवाडीतुंगउंबरखिंड
उंदेरीवैराटगडवर्धनगडवारुगड
वसंतगडवासोटावेताळगडवेताळवाडी गड
विसापूरविशाळगड

 अत्यंत कठीण
अलंगऔंढा (अवंध)भैरवगड (मोरोशी)चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक
गडगडा (घरगड)लिंगाणामदनगडमलंगगड
पदरगडसांदण व्हॅली व करोली घाटतैलबैला

Moombai Hyker