Bus TimeTable for trekking in the sahayadris maharashtra

Bus TimeTable For All DepotsDepot Village From Depot From Village Distance
Chiplun Vishalgad 7.40,16.00,13.00 - -

Durgawadi 4.00,7.30,11.00,14.00,16.25 - -

Tivare 5.30,9.00,11.15,16.00,18.00 - -

Junnar Rajur 9.00,15.00,17.00 - -

Mumbai 13.30 via Malshej
15.30,21.30 via Lonavala
- -

Thane 15.00 via Lonavala
17.45 30 via Malshej
- -

Kalyan 8.00,8.30,9.00,10.00,13.30,
15.00,17.00
- -

Kalyan Dhasai 21.00 - -

Murbad After every Half-n-hour - -

Savarne 18.30 - -

Shrimalang After every Half-n-hour - -

Malshej After every Half-n-hour - -

Kamshet Pawananagar 6.30,7.00,10.15,12.30,14.00 - -

Kale Colany 2.30,16.00,7.00,17.30,7.00,10.00 - -

Pound 9.30,10.30 - -

Karjat Jambrukh 6.00,8.00,10,12.15,13.30,16.15,19.15 - -

Khandas 12.45,16.00,20.00 - -

Jambhivali 4.45,5.30,6.10,6.45,8.00,9.45,
11.00,12.30,14.45,15.30,
16.30,17.40,18.45,20,20.40
- -

Nandgao 7.45,9.00,10.45,14.00,17.45
via Khandas
- -

Khopoli 5.15,7.30,10.00,10.30,11.00,
11.30,13.45,14.00,17.00,
17.10,18.30,19.30
- -

Pali 6,6.45,7.15,8,9.15,13,16.30,
17.30 via Khopoli
- -

Panvel 6.00,6.30,7.30,8.25,9.15,
9.30,10.15,12.00,12.15,12.30,
13.45,14.30,14.45,15.30,
16.15,17.15,18.15,18.45
- -

Kondiwade 4.15,5.55,8.00,9.45,12.15,
13.15,16.30,17.15,18.45,20.45
6.00,7.25,9.30,11.45,13.45,
14.45,18.00,20.15,22.15
-

Khed Mumbai 5.45,8.00,9.00,14.00,15.00, 22.00 - -

Parel 10.30,11.30 - -

Vasai 10.45 - -

Thane 8.45,13.35,21.30 - -

Vitthalwadi 21.45 - -

Rasalgad 11.15,17.45 - -

Vadi-Jaitapur 8.45,12.00,7.30 - -

Mauje-Jaitapur 8.15,15.45 - -

Bhivandi 10.35 - -

Choravane 11.30 - -

Dahivali-Ghogre 8.40,12.30,15.00,17.30 - -

Choravane 15.45 (via Kalanbaste) - -

Chipalun After every half an hour - -

Tise 5.45,8.30,10.10 - -

Birmani 5.30,9.45,6.30 - -

Kolhapur Panhala After every half-n-hour from
6.00 to 21.15
From bus depot near Railway Staion
- -

Vishalgad 7.05,10.00,10.30,12.15,14.00,
14.40,15.35
From bus depot near Railway Staion
- -

Lonavala Ambavane 9:15, 12:00, 16:30, 18:15 (Via Peth Shahapur) - -

Bhamburde 15.00 - -

Tungwadi 17.00 - -


Bus TimeTable For All Depots

Depot Village From Depot From Village Distance
Mahad Raigad 5.00,7.00,9.00,11.00,11.45,
13.45,16.30,18.45
- -

Shivthar 8.30,13.00,17.45,15.00,18.15 - -

Murbad Savarne 19.35 - -

Mhasa 7.00,9.15,10.15,10.40,12.15,
13.45,15,16.30,18.35,20.45
- -

Dhasai 7.00,9.15,10.15,10.40,12.15,
13.45,15,16.30,18.35,20.45
- -

Dahiwali 6.00,7.15 - -

Karjat 8.30,9.30,11.30,14.30,16.30,
18.00
- -

Pune 8.00 - -

Nagar 11.00 - -

Tembhurli 18.50 - -

Narivali 6.00,7.00,9.30,12.00,13.00,
14.30,15.45,16.45,18.45,20
- -

Pali Kalyan 12.45 Via Khopoli - -

Dhondsa 8.30,17,18.30 7.15,7.30,8.30,9.45,11,2.45,
3.45,5,6,6.30,8.15
-

Pachhapur 7.15,9.45,11,13.30,14.45,18,20.15 - -

Thakurwadi 7.15,9.45,11,13.30,14.45,18,20.15 - -

Mumbai 7,13.00 - -

Pune 8,9.35,11.50,14.45,16,19 - -

Nadsur 7.15,1.45,11,13.30,14.45,18,20.15 - -

Khopoli 8.45,10.40,12.30,13.30 - -

Karjat 4.30,6,7,9.15,11.30,15.30,17.15 - -

Nagothane 7.30,15.45,16,17.45 - -

Thane 5.45,7.30,15,17.30 - -

Pune Sinhagad After every half-n-hour From
5.20 to 20.30
- -

Sasvad Narayanpur After every hour - -

Sonori - 10.00,2.00,5.00 -

Satara Bamnoli 7.30,9.30,13.00,16.00,17.00 - -

Sajjangad 8.00,13.00,15.30 - -

Parali 7.30,9.00,10.00,12.00,12.45,15.00,18.00,19.00 - -

Vardhangad From 5.00 to 22.00 After every half an hour - -

vai From 6.00 to 21.00 after every half an hour - -

Shahapur Dolkhamb 7.00,8.30,11.30,13.30,16.30,
18.45,20.00
- -

Swargate Velhe 6:15, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 11:15, 11:45, - 10

Raigad 2:15:00 - 0

Bhor 6:30, 7:00, 7:15, 8:00, 8:30, 8:45, 9:00, 9:30, 9: - -

Bhutonde 16.25 - -

Gunjawane 17.30 - -

Kondapur 10.00,14.45,15.00,16.45,17.00
via Velha
- -

Kondhanpur 7.15,9.15,11.00,13.30,14.30,
15.30,16.45
- -

Vajeghar 8.00,11.00,13.30 - -

Velha 7.30,9.30,11.45,12.30,13.30,
19.00
- -

Raigad 13.30 - -

Purandar 9.15,18.15 - -

Khireshwar 14.00 via Shivajinagar - -

Bus TimeTable For All Depots

Depot Village From Depot From Village Distance
Vai Dhavdi 8.00,10.00,10.15,11.00,15.00,16.00,17.30,19.00 - -

Vyajwadi 9.45,16.30,18.00 - -

Menavali From 6.00 to 19.30 after every half and hour - -

Kikali 7.30,10.15,14.00,15.30,19.00,17.00 - -

Vandana-Thane Satana 9.00 - -

Nandurbar 8:30, 20:35 - -

Sangamner 1:45, 23:00 - -

Dadar -Nasik 1:15, 7:00, 8:00, 10:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:0 - -

Chembur - Bhimashankar 23.00 - -

Chembur - Bhimashankar 7.00 - -