Mumbai Trek list

Mumbai pune overnight treks 11th 12th September 2021

 11th 12th September 2021Kalavantin Durg TrekMedium2199Amit Sasane8888810311Adventure Squad Aurangabad
11th 12th September 2021Aadrai Jungle TrekMedium1499Amit Sasane8888810311Adventure Squad Aurangabad
11th 12th September 2021Jog Falls - Murdeshwar - Gokarn - Mirjan TourEasy6250Jagadish Patil9702121373Shikhar Vedh
11th 12th September 2021Yana Caves - Vibhuti Falls - Banavai - SaharlingaEasy6250Jagadish Patil9702121373Shikhar Vedh
11th 12th September 2021Harihar Fort TrekMedium1300Kiran bhalekar9082388039Safar Sahyadri Trekkers
11th 12th September 2021Kalsubai TrekMedium950Sumit Suresh9773331194Nomads
11th 12th September 2021Rajgad TrekMedium1450Shashi7718980081My Mera India
11th 12th September 2021Kalavantindurg Trek Eventmedium1200hrushikesh Malwade9595859508midurgweda Pune
11th 12th September 2021Peb Fort (Vikatgad) Trekmedium1200hrushikesh Malwade9595859508midurgweda Pune
11th 12th September 2021Offbeat 400ft Waterfall Jungle Trekmedium1399Hemant Marathe9075431016Offbeat Wanderer
11th 12th September 2021Devkund Waterfall TrekMedium1499Suraj Parab7021945522Sahyadri Rangers
11th 12th September 2021Trek To HarishchandragadhMedium1299Tirth Sangoi7710963353Trekkers United
11th 12th September 2021HarishchandraGad TrekMedium1250Vishal Nikam7840979191TrekkVede Pune
11th 12th September 2021Trek to Ahupe GhatMedium1100Sneha9702640570Tunga Trekkers
11th 12th September 2021Kalavantin Durg TrekMedium1249Vinayak Mali9561861829Alpine trekkers Pune
11th 12th September 2021Vajrai Waterfall TrekMedium1299Vinayak Mali9561861829Alpine trekkers Pune
11th 12th September 2021Harihar Fort TrekMedium1350Shubham Bagade9921817105United Travellers Pune
11th 12th September 2021Aadrai forest TrekMedium999Shubham Bagade9921817105United Travellers Pune